Bestrating

Bestrating is een belangrijk onderdeel van elke bouw of verbouw. Er zijn veel verschillende soorten van bestrating in de handel te krijgen. De meeste aanbieders hebben bestraters in dienst of zullen u doorverwijzen. Let altijd goed op dat u duidelijke afspraken maakt over de te verrichtten werkzaamheden. Laat u het werk aannemen voor een vast bedrag of rekent de bestrater een uurloon? Duidelijke afspraken voorkomen ergernis!

 

Onderstaand vindt u de bedrijven die bestratingen verrichtten in uw gemeente.

Bedrijven:

  • Willekens-Hermans Albert, Hamont
  • Belien H, Hamont
  • Bimo BVBA, Hamont
  • Verbeek Ludo, Achel